Maatschappelijke Opvang Amsterdam

plekken Voorziening Soort opvang Instelling
( 40 )
Instroomhuis
Overige opvangvoorzieningen
Anders

Algemene omschrijving

Het Instroomhuis is een centraal loket waar alle daklozen zich kunnen aanmelden voor de maatschappelijke opvang in Amsterdam. Na aanmelding krijgt de cliŽnt een gesprek met een medewerker van het Instroomhuis en met de Dienst Werk en Inkomen (DWI). Daarnaast heeft het instroomhuis 40 slaapplaatsen. Er is de mogelijkheid voor tijdelijk onderdak voor een periode van maximaal 6 weken. Onderdak is ondersteunend aan het opzetten van een traject. Het instroomhuis is voor dak- en thuislozen vanaf 23 jaar die in de afgelopen twee jaar in de regio Amsterdam hebben verbleven en die nog geen trajectplan hebben. Inzet is dat dak- en thuislozen niet meer op straat hoeven te leven, dagbesteding en inkomen hebben en passende zorg krijgen. In het Instroomhuis werken het Leger des Heils, HVO-Querido, Dienst Werk en Inkomen, GGD en JellinekMentrum nauw samen. Verder is er een uitgebreid netwerk van organisaties.

Doelgroep

Dak- en thuislozen.Het instroomhuis is voor daklozen vanaf 23 jaar die in de afgelopen twee jaar in de regio Amsterdam hebben verbleven. Het is bedoeld voor daklozen die nog geen trajectplan hebben.

Huisvesting

Duur opvang: Per nacht
Openingstijden: nvt
Huisvesting gespecificeerd: Onzelfstandig

Meerpersoonskamers
Groepsunits
Eenpersoonskamers
Individuele units
Gezinsunits

Diensten begeleiding (volgens dienstentabel)

Probleeminventarisatie Sociaal Maatschappelijke ondersteuning
Aanmelding
Mentorensysteem
Intake
Toezicht
Indicatie
Groepsbegeleding
Informatie/Advies
Medicatiebeheer
Woonbeg. ondersteunend
Casemanagement
Woonbeg. vaardigheden
Individueel Trajectplan
Recreatie
Ind.Trajectbegeleiding
Zorgcoordinatie/toeleiding
Persoonlijke verzorging MO
Groepsdynamiek
Huishoudelijke verzorging MO

Diensten materiele ondersteuning en faciliteiten

Facilteiten Materiele ondersteuning
Nachtportier
Schuldsanering
Receptie
Inkomensverwerving
Linnegoed/wasserij
Inkomensbeheer
Schoonmaken
Zorg/ziektekosten
Maaltijdvoorziening
Sanitair

Aanvullend aanbod: AWBZ en Dagbesteding

Dagbesteding AWBZ aanvullende zorg
Toeleiding
Verblijf
Aanbod/programma
Verpleging
Begeleiding
Persoonlijke verzorging
Vervoer
Huishoudelijke verzorging
Ondersteunende Begeleiding
Activerende Begeleiding

Externe hulpverlening

Externe hulpverlening
Huisartsenzorg
Verpleegkundige hulp
GGZ
GG en GD Vangnet en Advies
Verslavingszorg

Adres en contactinformatie

Stadsdeel: Zeeburg/eilanden

Adres: Zeeburgerdijk 215
Postcode: 1095 AC
Telefoon: 0204626360
Contactpersoon: Ferdinand van de Velde

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten ontleend worden (c) 2009 - [contact]