Maatschappelijke Opvang Amsterdam

Introductie

In Amsterdam zijn er diverse voorzieningen voor opvang van dak- en thuislozen. Dat varieert van maaltijdverstrekking, inloophuizen en nachtopvang tot langduriger woonvormen zoals sociale pensions en begeleid wonen. Op deze site vindt u de voorzieningen van drie instellingen: het Leger des Heils, HVO-Querido en de Volksbond. Samen vertegenwoordigen ze het merendeel van de Amsterdamse Maatschappelijke Opvang. Dak- en thuislozen (OGGZ) worden besproken in een ketenoverleg (veldtafel). GGD Vangnet & Advies heeft hierin de rol van veldregisseur.

Wat biedt de maatschappelijke opvang?.

Maatschappelijke opvang biedt sociaal maatschappelijke ondersteuning aan mensen die dak- en thuisloos zijn. Het betreft zowel onderdak en woonvoorzieningen als dienstverlening, individuele begeleiding en aanvullende zorg. Doel van de maatschappelijke opvang is mensen een waardig bestaan te bieden, zelfstandig waar mogelijk, met ondersteuning waar nodig.

Belangrijk is dat de begeleiding en voorziening aansluit op de mogelijkheden en behoefte van de client zelf. Behalve individuele trajectbegeleiding en stedelijke afstemming is daarvoor ook actueel zicht op de opvangmogelijkheden binnen en buiten de eigen instelling nodig. Op deze site vindt u zo'n overzicht, aangevuld met een omschrijving en de specifieke kenmerken van de voorzieningen afzonderlijk. Naast de voorzieningen op deze site van de drie grote instellingen zijn er ook anderen, zoals het Stoelenproject voor nachtopvang.

Andere sectoren en instanties

De Maatschappelijke Opvang is voor alle dak- en thuislozen van 18 jaar en ouder, zowel mannen als vrouwen en gezinnen. Specifieke problematiek op het gebied van huiselijk geweld, vrouwenhandel en loverboy praktijken wordt uitgevoerd door de Vrouwenopvang. Voor jongere dak en thuislozen / zwerfjongeren is er de jeugdzorg.

Om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen op de individuele behoefte wordt nauw samengewerkt met andere hulpverleningsinstanties zoals: de GGZ (rehabteams), verslavingszorg (Jellinek, GGD), algemeen maatschappelijk werk, huisartsenzorg en sociaal geneeskundige hulpverlening (AMT, GGD). Deze en andere instanties die (aanvullende) hulpverlening bieden, vindt u hier.

Reacties

Voor vragen, aanvullingen en opmerkingen kunt u ons mailen

(c) 2009 - Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten ontleend worden